עוול לא מתקנים בעוול חדש

 

 

עוול לא מתקנים בעוול חדש"-בתום ישיבת חרום, פורום העמותות קורא לשר הרווחה שלא לתלות את תוספת התקציב בדרישות חדשות .

ורום העמותות המפעילות מקלטים התכנס הבוקר לישיבת חרום בעקבות פרסום תעריף התקצוב החדש של משרד הרווחה.

בתום הישיבה נמסר: התוספת התקציבית שנקבעה משקפת את הפער הקיים בין תיקצוב המדינה לבין ההוצאה בפועל להפעלת המקלט ולא מעבר לכך !

הדרישה לתוספת כוח אדם תגרור את העמותות לגרעונות בסדר גודל של מאות אלפי ש"ח עד מיליון ש"ח למקלט לשנה.

אנו מברכות על ההכרה של שר הרווחה והמנכל בעוול החמור בתקצוב המקלטים מזה 15 שנה וקוראות להם לממש את ההחלטה לתיקון המצב, אין לתלות את תוספת התקציב בדרישות חדשות.